Hibaüzenet

Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).

Angol nyelvi tábor

2015. augusztus 10. és 14. között angol nyelvi tábort rendeztünk a szegedi Waldorf Iskolában összesen 15 gimnazista diák részvételével. 9-12. osztályig minden évfolyamról voltak résztvevők. 
A tábor során kihasználtuk a lehetőséget, hogy egy héten keresztül egyedül a nyelvre koncentrálhatnak a diákok.

A legfőbb elért cél az volt, hogy megismerkedhettek az angol nyelv használatának számos formájával többek között a napi híreken, földrajzi kvízeken, különböző filmeken, irodalmi műveken, dalokon, külföldi iskolák bemutatkozó anyagain és honlapjain, különféle internetes szótárakon, stb. keresztül. 

A napi tevékenységek során végig egy Word-dokumentumban szólistát vezettünk, melyet a nap végén kinyomtattunk, majd a következő napokon folyamatosan ismételtünk, felidéztünk. Az erős szókincsbővítés és az általános tájékozottság szélesítése mellett az internet használata abban is segített, hogy a résztvevő diákok megismerhették, illetve tudatosíthatták magukban, hogy a célzott böngészéssel önállóan is fejleszthetik a szókincsüket, szövegértésüket. 

Beszédkészségüket csoportmunkában végzett, internetes kutatómunkákon alapuló kiselőadásokon, illetve szituációs játékokon keresztül fejlesztettük. 

Sok filmet és videót néztünk, amely nagyban segítette a hallott szövegértési készségük javulását. 

Ezt a készséget a tábor elején és végén is felmértük középfokú nyelvvizsgákon megjelenő feladatokkal. A hét során előkerülő szövegekben az új vagy ismétlésre szoruló nyelvtani szerkezeteket is megvizsgáltuk, röviden átnéztük az összes igeidőt, kerestünk példákat a módbeli segédigék használatára, illetve élesben figyelhettük meg a szenvedő szerkezet használatát is.

Mindemellett a diákok íráskészsége a filmek utáni összefoglalók elkészítése során is fejlődhetett.

A tábor ilyen irányú felépítése annak a felismerésnek köszönhető, hogy a legsikeresebb nyelvtanulók a nyitott, tájékozott és a nyelvet napi szinten, a saját érdeklődésük kielégítésére szolgáló eszközként használó, ugyanakkor a részletekre (nyelvtan, kifejezésmód) is fogékony fiatalok.

Angol tábor

A szegedi Waldorf minden korosztály számára elérhető

Linkek

kövess minket a facebookon:

Waldorf Iskola és Egyesület

6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: +36-62-444-190
Mobil.: +36-20-215-8456
E-mail: waldorf.szeged@gmail.com

Waldorf Óvoda

6728 Szeged, Napos út 16.
Mobil: 20/359-0932
E-mailangyalkert99@gmail.com