Hibaüzenet

Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).

Életpálya-építés egyéni és csoportos tanácsadás

PÁLYAORIENTÁCIÓS FOGLALKOZÁSSOROZAT


A diákoknak egyre fiatalabb korban kell meghozniuk a pályaválasztási döntést, hiszen már 11. osztályban el kell dönteniük, hogy mely tantárgyakat akarják emelt szinten tanulni. Ehhez viszont már azt is tudniuk kell, hogy hol szeretnének továbbtanulni, vagy legalább azt, hogy milyen irányba orientálódnak. A diákok és szülők egyre gyakrabban jelzik, hogy ebben a kérdésben segítséget várnak az iskolától

Ezt a segítséget most egy TÁMOP pályázatban egy pályaorientációs foglalkozássorozattal tudjuk biztosítani, amelynek keretén belül ingyenes csoportos és egyéni tanácsadásra is lehetőség nyílik. A pályaorientáció célja, hogy a diákok saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak önmagukról, a képzési lehetőségekről, valamint a munkaerő-piaci környezetről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket. Célunk, hogy önismeretük elmélyítésével képesek legyenek feltárni érdeklődésüket, képességüket, munkaértékeiket, valamint információt szerezzenek a pályák és a munka világáról, a továbbtanulási lehetőségekről. Fontos, hogy a diákok megértsék, hogy az életpálya-építés nem egyszeri döntés eredménye, hanem folyamatos lehetőségek felismerése, azokhoz való alkalmazkodás. Kezdjék megtervezni életpályájukat, legyenek képesek a terveket és célokat a valódi lehetőségekkel összevetni.

A pályaorientációs foglalkozássorozat tematikája:

  • Az önismeret és a pályák megismerésének lehetőségei és fontosságuk a pályaválasztásban
  • Pályaelképzelések, pályák, foglalkozások gyűjtés, elemzése
  • Érdeklődés és motiváció feltárása
  • Értékek és életcélok meghatározása
  • Egyéni adottságok, képességek vizsgálata 
  • Személyiségvonások feltárása
  • Reális énkép megalkotása 
  • A munka világa és a munkával kapcsolatos elvárások
  • A továbbtanulási lehetőségek feltérképezése (felsőoktatás, OKJ, külföldi lehetőségek)
  • A diákok egyéni képességeinek összevetése a választandó pálya követelményeivel

Az egyéni tanácsadás során nyílik lehetőség a fenti témák személyre szabott megbeszélésére.

Életpálya-építés tanácsadás tanulóknak

A szegedi Waldorf minden korosztály számára elérhető

Linkek

kövess minket a facebookon:

Waldorf Iskola és Egyesület

6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: +36-62-444-190
Mobil.: +36-20-215-8456
E-mail: waldorf.szeged@gmail.com

Waldorf Óvoda

6728 Szeged, Napos út 16.
Mobil: 20/359-0932
E-mailangyalkert99@gmail.com