Hibaüzenet

 • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).
 • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).

A tanári konferencia rendje

(ez a dokumentum az SZMSZ 4. számú melléklete, a tanári munkáról általában az SZMSZ 6. fejezete szól, csak azt kell itt részletezni, ami ott nincs)

 

 

Az iskolában tanító minden tanár a tanári kollégium egyenjogú tagja.

 

A tanári konferencia célja:

megteremteni  a tanári kollégium tagjai közötti összhangot,

lehetővé tenni a szakmai tapasztalatcserét és az önfejlesztést,

ellátni az önigazgatásból eredő döntési és minőséggondozási feladatokat.

 

 

A tanári kollégium minden tagjának kötelessége részt venni a heti rendszerességgel megtartott konferencián. 

A tanárok jelenlétéről kimutatás készül, (nem csak jelenléti ív, hanem olyan táblázatos kimutatás is, amin látszik, melyik tanár melyik konferencián vett részt, évente háromszor rátekintés szintjén mutassunk rá, ki járt rendszeresen és ki kevésbé . A művészeti és pedagógiai részen ajánlott mindenkinek részt venni.

A konferencia művészeti/stúdiumi része évente 2 alkalommal nyilvános a szülők számára bizalomépítés, közös szellemiség ápolása, szülők képzése, eszmecsere céljából. 

 

A tanári kollégium munkáját a konferenciavezetők koordinálják.

Feladatuk:

„- a Tanári Konferencia egészének az összehangolása, előkészítése,

- részletes, az egyes részekre vonatkozó időtartamokat is magába foglaló konferenciaterv

készítése,

- a konferenciának, a tervnek megfelelő, határozott vezetése, a témák és időtartamok

„mederben tartása”,

- a konferencia munkájának belső értékelése: a következtetések levonása, a megoldott

problémák lezárása, a megoldatlan nehézségekkel való foglalkozás életben tartása,

- az egyes feladatokat ellátó személyekkel (művészeti tevékenység felelőse, ünnepek

szervezésének felelőse stb.) – a konferencia megfelelő működése érdekében történő –

folyamatos kapcsolattartás,

- a konferencián való jelenlét figyelemmel kísérése,

- a felvételre jelölt kollégák, dolgozók Tanári Kollégiumnak történő bemutatása,

- az iskola életében felmerülő kérdések, problémák, döntési helyzetek mérlegelése, a

fontossági sorrend kialakítása. „ (SZMSZ)

Továbbá:

-tartani a kapcsolatot a konferencia-munkával kapcsolatosi mandátumcsoportokkal, az iskolaképviselővel és az iskolatanáccsal 

-a konferencia időpontjáról és tematikájáról időben értesíteni a tagokat

-rendszeresen kikéri a szülői körben, vagy más szakmai körökben fellelhető szervezetfejlesztők (mediátorok) javaslatait annak kapcsán, milyen szervezeti formák, módszerek segítik elő a konfliktusmentes de demokratikus együttműködést.

 

A tanári konferencián havi átlagban egyenlő arányban szerepel az önfejlesztő művészi tevékenység, a szakmai, pedagógiai munka és a döntéshozatal. Az egyes konferenciák felépítésében lehetnek eltérések. (Egy konferencián belül érvényesüljön a kevesebb=több elve, vagyis inkább legyen kevesebb fajta tevékenység, de abban legyen lehetőség elmélyülni.)

A konferencia egyes részeinek levezetésére a konferenciavezető felkérhet közreműködőket.

A konferenciavezető (vagy egy megbízottja) gondoskodik arról, hogy a művészeti/stúdiumi részben  keletkező művek/gondolatok legyenek összegyűjtve, hogy bizonyos időközönként rátekenthessünk az alkotásainkra.

 

Döntési mechanizmus:

„A  Tanári Kollégium az iskola pedagógiai szerve, amelyben a döntések előkészítését

munkacsoportok végzik az alábbi kérdésekben:

- az iskola napi szintű működését érintő pedagógiai ügyek,

- a pedagógiai dolgozók felvétele és elbocsátása, munkakörük és bérezésük (törvényi

lehetőségeken ill. költségvetési kereten belüli) megállapítása,

- a tanári munka ellenőrzését, értékelését érintő kérdések,

- képzés, továbbképzés, beiskolázás (költségvetésben meghatározott kereten belül),

- külföldi és belföldi tanulmányutak, távollétek, fizetés nélküli szabadság, tanítási időben történő

szabadság engedélyezése,

- túlmunkára, másodállásra vonatkozó ügyek,

- egyes feladatokat ellátó tanárok személye (pl. konferenciavezető),

- éves munkaterv,

- tanuló felvétele és elbocsátása,

- tanulót vagy tanárt érintő fegyelmi ügyek,

- az iskolaképviselő személye,

- a Házirend, az SZMSZ és a Pedagógiai Program.

A Tanári Kollégium a konferencia technikai részén konszenzussal hoz döntést; amennyiben adott határidőig nem születik konszenzusos döntés, a Tanári Kollégium szavazással dönt. A döntést az iskolaképviselő hagyja jóvá. Amennyiben az adott határidőig a Tanári Kollégium nem hoz döntést, a kérdésben az Iskola Tanács dönt.” (SZMSZ 4.3)

Továbbá:

A konferencia elé az ügyek a következő menetrend szerint kerülnek (összhangban az Utak a minőséghez minőséggondozó rendszer dinamikus delegálási módszerével):

 • ·A kérdés felvetője írásban részletesen (!) kifejti az ügyet a konferenciavezetőnek, ő ezt továbbítja a kollégium többi tagjának a többi felvetéssel együtt.
 • ·A konferencián az adott időkeretben elhangzik a probléma szóbeli ismertetése,
 • ·rövid észrevételek elhangoznak a problémával kapcsolatban, ezeket feljegyzik,
 • ·majd delegálja a konferencia a problémát a megfelelő mandátumcsoportnak. Ilyen hiányában alakulhat mandátumcsoport az adott ügy kezelésére.
 • ·A mandátumcsoport a kijelölt határidőig javaslatot dolgoz ki az ügy kezelésére, ezt még a konferencia előtt írásban ismerteti a kollégium tagjaival, akik észrevételeket fogalmazhatnak meg a döntésig. Ezek figyelembevételével a mandátumcsoport módosíthatja a javaslatot.
 • ·A döntés előtt ismertetik a végleges szöveget, ennek elfogadásáról a tanári kollégium szavaz. A konferenciavezető kérhet próbaszavazást azt felmérendő, mekkora a javaslat támogatottsága. Konszenzustól távoli arány esetén elnapolhatja a döntést.
 • ·Szavazáskor az igenek és a nemek aránya dönt. A kollégium tagjainak joga van tartózkodni bármely kérdésben, illetve joga van szavazni bármely kérdésben (olyan kérdésben is, ami nem érinti, vagy amiről csak részleges információi vannak.)

 

 • Ha a kollégium döntött egy ügyben, nem szavazhat még egyszer egyazon ülésen ugyanarról a kérdésről. A konferenciavezető feladata gondoskodni arról, hogy legyen felelőse a döntés végrehajtásának, továbbá legyen közös visszatekintés annak megvalósulásának módjára.
 • ·Akinek aggályai vannak egy döntés szabályosságát illetően, a konferenciavezetőnél jelezze, ha nem kap megfelelő választ, az Iskolatanácsnál fellebbezhet. Jogszerű döntés esetén a kollégium minden tagjának kötelessége képviselni a hozott döntést.

 

 

Konferenciarend a 2013/14-es tanévre 

Konferencianap: csütörtök

 

A hét: Közös konferencia: 

Művészeti rész:

Művészeti munka - több csoportban, választhatóan (1 óra)

Tudati munka       (20 perc)

Ünnepek szellemi háttere   (20 perc)

Technikai rész   (1 óra)

 

konferenciavezetés: - két konferenciavezető (művészeti rész)

                             - WAKOND-tagok egyike (technikai rész)

Kezdés: fél 4

( Havonta egyszer az alsósok a gyermekmegbeszélés folyamatossága miatt a közös konferencia előtt fél órával találkoznak.)

 

B hét: Általános iskolai konferencia és Felsős konferencia:

Gyermekmegbeszélés

Stúdium- minden alkalommal

Ünnepek gyakorlati megvalósítása

Pedagógiai tapasztalatcsere

Gyermekekkel kapcsolatos tanügyi dolgok

Technikai ügyek- tagozatspecifikusan

 

konferenciavezetés: 1-2 hónapos váltásban általános iskolai ill. felsős tanárok

Kezdések: Alsós: fél 3

Felsős: fél 4

Szükség esetén: fél 4-től közös konferencia

 

Konferenciavezetők:

Közös konferencia művészeti része: Gubányi Eszter és Torday Tamás (egész tanévben)

 

Közös konferencia technikai része: WAKOND-tagok egyike, megbeszélés alapján

 

Általános iskolai konferencia: Lőrincz Zsuzsanna (az őszi szünetig)

 

Felsős konferencia: közös megbeszélés alapján heti-havi váltásban, jelenleg Vatai Gábor

A szegedi Waldorf minden korosztály számára elérhető

Linkek

kövess minket a facebookon:

Waldorf Iskola és Egyesület

6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: +36-62-444-190
Mobil.: +36-20-215-8456
E-mail: waldorf.szeged@gmail.com

Waldorf Óvoda

6728 Szeged, Napos út 16.
Mobil: 20/359-0932
E-mailangyalkert99@gmail.com